Wydrukuj tę stronę
styczeń 12, 2012

Bruksela, Grudniowe interpelacje Elżbiety Łukacijewskiej

mak_niskomorfinowyW grudniu 2011 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego wystosowała do Komisji Europejskiej trzy interpelacje: pierwszą nt. przemysłu kosmetycznego i rozwoju alternatywnych metod do badań nad zwierzętami. Drugą poświęconą pomocy dla producentów maku niskomorfinowego w Polsce oraz trzecią nt. ginącej rasy białej kozy karpackiej:


1) Od 2004 r. w Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz badania gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach. Jednocześnie wprowadzono także zakaz testowania składników w tych obszarach toksykologii, gdzie istnieją zatwierdzone metody alternatywne.

Następnym etapem było wprowadzenie w 2009 r. zakazu testowania składników produktów kosmetycznych, z wyłączeniem trzech obszarów toksykologii (toksyczności dawki powtarzanej, toksykokinetyki i reprotoksyczności). W tych obszarach testy są ciągle dopuszczalne, ale już tylko do 11 marca 2013 r., kiedy wprowadzony zostanie całkowity zakaz badań składników produktów kosmetycznych na zwierzętach.

W związku z tym naukowcy muszą opracowywać odpowiednie metody alternatywne, umożliwiające zastąpienie żywego organizmu. Niestety w wielu obszarach nadal brakuje odpowiednich rozwiązań. Oznacza to, iż wraz z całkowitym zakazem, w 2013 r., niemożliwe będzie określenie wpływu nowych składników na organizm ludzki, tam gdzie brakuje alternatywnych metod badawczych.

Pani Poseł
wystąpiła z pytaniami dotyczącymi sytuacji, w której po wejściu w życie całkowitego zakazu w 2013 r., nadal nie będziemy posiadali alternatywnych metod badawczych we wszystkich obszarach toksykologii. Niepokój Elżbiety Łukacijewskiej wzbudziło także ryzyko spadku konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmetycznego i jego możliwych przenosin poza granice Unii Europejskiej.


2) Wśród polskich rolników coraz częściej występuje zainteresowanie uprawą maku niskomorfinowego. Dzieje się tak dlatego, iż nie jest to stosunkowo nietrudne oraz obowiązująca polska ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, pomimo wielu ograniczeń, na to zezwala.

Mak niskomorfinowy ma bowiem zastosowanie w gospodarstwach rolnych oraz w przemyśle cukierniczym i piekarniczym. Używa się go m.in. do produkcji pasz dla krów mlecznych oraz oleju jadalnego i technicznego.


W związku z powyższym rodzą się pytania o to jak Komisja Europejska zamierza wspierać producentów maku w Polsce oraz czy w związku z tym planuje uruchomić w 2012 r. programy pomocowe, przeznaczone na ten cel.

3) Koza karpacka jest starą, polską rasą, która występowała na terenach górskich, w tym m.in. na Podkarpaciu. Niestety w ostatnim wieku została wyparta z hodowli, poprzez napływ bardziej wydajnych ras szlachetnych. Obecnie rasa ta jest zagrożona wyginięciem i trwają starania o odtworzenie odmiany białej kozy karpackiej w instytutach zootechniki, w tym m.in. w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej w Województwie Podkarpackim.

W tej dziedzinie wątpliwości Pani Poseł wzbudziły takie kwestie jak wygląd pomocy finansowej dla rolników, którzy zajmują się hodowlą kozy karpackiej oraz wygląd pomocy finansowej i technicznej Komisji Europejskiej dla polskich instytutów, które zajmują się odtwarzaniem ginących ras.

Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzielą: Komisarz UE ds. Zdrowia i polityki konsumenckiej - John Dalli oraz Komisarz UE ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloş.

Z pełną treścią pytań zadanych przez Elżbietę Łukacijewską można zapoznać się TUTAJ.