Wydrukuj tę stronę
styczeń 09, 2012

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelacje Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie transgranicznych skutków Dyrektywy Siedliskowej

komisja_europejskaW dniu 9 stycznia 2012 r., Komisarz Unii Europejskiej ds. Środowiska - Janez Potočnik, ustosunkował się do interpelacji Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego, nt. transgranicznych skutków tzw. Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z dnia 21 maja 1992 r., która jest jednym z fundamentów europejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000.


Pytanie skierowane przez Panią Poseł związane było z problemem odstrzału niedźwiedzi i wilków, przez słowackie władze w tzw. "drodze wyjątków".

Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ, a odpowiedź Komisji Europejskiej prezentujemy poniżej:

"1. Dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG określa wspólne przepisy, zgodnie z którymi państwa członkowskie muszą zarządzać niedźwiedziami i innymi dużymi ssakami mięsożernymi, wymienionymi w przedmiotowej dyrektywie jako gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. W państwach członkowskich, w których gatunki takie są wymienione w załączniku IV do wspomnianej dyrektywy, zasady odstępstwa określone w art. 16 mają zastosowanie w odniesieniu do odstrzału. Dla gatunków wymienionych w załączniku V zastosowanie mają wymogi art. 14 przedmiotowej dyrektywy.

2. Państwa członkowskie odpowiadają za monitorowanie populacji gatunków chronionych przepisami dyrektywy siedliskowej. Komisja zachęca do koordynacji transgranicznej, szczególnie w przypadkach, gdy istnieje pewien poziom współpracy i wzajemnego zrozumienia, co do potrzeb w zakresie zarządzania i podejścia do dużych ssaków mięsożernych. Komisja Europejska wspierała opracowanie wytycznych dotyczących planów w zakresie zarządzania wielkością populacji, które obecnie zaleca się wdrożyć."