Wydrukuj tę stronę
styczeń 24, 2012

Bruksela, Elżbieta Łukacijewska gościem programu „Kalejdoskop” w Polskim Radiu Rzeszów

polskie_radio_rzeszowW dniu 24 stycznia 2012 r. Elżbieta Łukacijewska i Tomasz Poręba, Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Województwa Podkarpackiego, byli „Gośćmi Dnia" programu „Kalejdoskop" w Polskim Radiu Rzeszów. Tematem wywiadu przeprowadzonego przez red. Renatę Machnik i transmitowanego z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, było przejęcie przez Podkarpacie przewodnictwa Domu Polski Wschodniej w Brukseli.


Każdy z Posłów podkreślał, że wspólne przedstawicielstwo pięciu Województw Polski Wschodniej jest bardzo pożyteczne dla naszych regionów. Pani Poseł stwierdziła ponadto, "iż Dom Polski Wschodniej w Brukseli powinien być miejscem promocji nie tylko kulturalnej, ale także gospodarczej Województwa Podkarpackiego".

Dom Polski Wschodniej w Brukseli
(East Poland House) to wspólne przedstawicielstwo regionów Polski Wschodniej powstałe na mocy porozumienia zawartego w dniu 2 grudnia 2009 r. w Brukseli pomiędzy Województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim, Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurskim.

DPW w Brukseli powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli.

Wspólne przedstawicielstwo, poprzez osiągnięcie efektu synergii, umożliwa pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego Województw Polski Wschodniej, a także pozwala skuteczniej zabiegać o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom.

Główne zadania DPW w Brukseli to: reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi; monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów, informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach programów unijnych, promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej, lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej.

Koordynatorami aktywności DPW w Brukseli w zakresie wspólnych działań i reprezentacji na forum wszelkich instytucji Unii Europejskiej będą kolejno Marszałkowie poszczególnych Województw.

Elementem łączącym wszystkich reprezentantów jest sekretariat odpowiedzialny za obsługę wspólnych inicjatyw, a także wspomagający pracę koordynatora.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wysłuchania wywiadu TUTAJ!

Program Kalejdoskop w Polskim Radiu Rzeszów w Brukseli (24.01.2012)

{myFlickr}feed=photoset, photoset_id=72157629033431139{/myFlickr}