Wydrukuj tę stronę
styczeń 24, 2012

Bruksela, Podkarpacie przejmuje przewodnictwo Domu Polski Wschodniej

logo_Dom_Polski_Wschodniej_PLW dniu 24 stycznia 2012 r. Województwo Podkarpackie przejęło przewodnictwo Domu Polski Wschodniej w Brukseli. W uroczystościach z tym związanych uczestniczyli m.in.: Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz najważniejsi podkarpaccy samorządowcy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego - dr Mirosławem Karapytą na czele.


Z okazji tego wydarzenia w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej odbył się koncert kolęd w wykonaniu Filharmonii Podkarackiej im. Artura Malawskiego. Bezpośrednio po występie, w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, miało miejsce również uroczyste otwarcie wystawy prezentującej najpiękniejsze zakątki Podkarpackiego Trójmiasta, tj. Jasła, Krosna i Sanoka.

Wcześniej Pani Poseł była „Gościem Dnia" programu „Kalejdoskop" w Polskim Radiu Rzeszów. Tematem wywiadu transmitowanego z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, było właśnie przejęcie przez Podkarpacie przewodnictwa Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland House) to wspólne przedstawicielstwo regionów Polski Wschodniej powstałe na mocy porozumienia zawartego w dniu 2 grudnia 2009 r. w Brukseli pomiędzy Województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim, Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurskim.

DPW w Brukseli powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli.

Wspólne przedstawicielstwo, poprzez osiągnięcie efektu synergii, umożliwa pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego Województw Polski Wschodniej, a także pozwala skuteczniej zabiegać o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom.


Główne zadania DPW w Brukseli to: reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi; monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów, informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach programów unijnych, promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej, lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej.

Koordynatorami aktywności DPW w Brukseli w zakresie wspólnych działań i reprezentacji na forum wszelkich instytucji Unii Europejskiej będą kolejno Marszałkowie poszczególnych Województw.

Elementem łączącym wszystkich reprezentantów jest sekretariat odpowiedzialny za obsługę wspólnych inicjatyw, a także wspomagający pracę koordynatora.

Przejęcie przez Podkarpacie przewodnictwa Domu Polski Wschodniej w Brukseli (24.01.2012)

{myFlickr}feed=photoset, photoset_id=72157629033525335{/myFlickr}