Wydrukuj tę stronę
luty 12, 2013

Bruksela, Interpelacja Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru świń

swinie_zdjecieW dniu 30 stycznia 2013 r. (opublikowano 12 lutego 2013 r.) Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASFV).


Niepokój Pani Poseł wzbudziło zagrożenie hodowli świń w Unii Europejskiej, w tym szczególnie w Polsce, w związku ze zwiększoną ilością zarażonych stad w Rosji i na Ukrainie.

Z treścią interpelacji zadanej przez Elżbietę Łukacijewską, można zapoznać się poniżej:


"Od kilku miesięcy dochodzą do Europy informacje o zagrożeniu hodowli świń chorobą afrykańskiego pomoru świń, która wywoływana jest przez wirus ASFV (wirus afrykańskiego pomoru świń).


Obecnie nie opracowano szczepionki przeciwko ASF, stąd zwalczanie choroby to tylko likwidacja stad zakażonych. Dotychczas choroba ta występowała głównie w Afryce i sporadycznie w Ameryce Południowej, na obszarze Unii Europejskiej pojawiła się tylko na Sardynii. Państwa członkowskie UE do tej pory nie należały do strefy najwyższego ryzyka zagrożenia ASF.


Jednak w ostatnich latach choroba pojawiła się blisko granic unijnych, w Rosji i na Ukrainie.


Według danych FAO z 2011 r. z powodu ASF tylko w Rosji zabito 300 tys. świń. Niepokój budzi jednak sytuacja na Ukrainie. Kontrole na granicach z Ukrainą od strony Polski są wzmożone, jednak nie można sprawdzić wszystkich turystów, którzy przewożą zarażoną żywność. W związku ze zbliżaniem się wirusa do polskich granic, a tym samym granic UE, zaplanowano w Polsce na 2013 rok centralne ćwiczenia terenowe. Polska inspekcja weterynaryjna jest w kontakcie z leśnikami oraz ze stroną ukraińską i rosyjską w zakresie przekazywania informacji.


W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem do Komisji:


1. W jaki sposób Komisja monitoruje sytuację?


2. Czy Komisja przewiduje pomoc finansową na różne działania związane ze zwalczaniem rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń w przypadku Ukrainy, najbliższego sąsiada UE?


3. Jakie środki zamierza podjąć Komisja w przypadku wystąpienia wirusa na terenie państw UE?"