Wydrukuj tę stronę
luty 07, 2013

Bruksela, Interpelacja Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie wpływu pestycydów na populację pszczół

pszczola_zdjecieW dniu 7 lutego 2013 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie wpływu pestycydów na populację pszczół.


Zadane pytanie dotyczyło pestycydów z grupy neonikotynoidów. Ciekawość Pani Poseł wzbudził raport Europejskiej Agenci ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w którym zwrócono uwagę na ryzyko dla populacji pszczół wynikające ze stosowania aktywnych pestycydów.

Z treścią interpelacji zadanej przez Elżbietę Łukacijewską można zapoznać się poniżej:


"Coraz częściej w debatach na temat zdrowia i ochrony środowiska pojawia się temat wpływu wybranych pestycydów z grupy neonikotynoidów na populacje pszczół.


Tą sprawą również zajmuje się Komisja Europejska, argumentując, że rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej muszą być oparte na naukowych dowodach i raportach ekspertów. Nie ulega wątpliwości, że masowe wymieranie pszczół z różnych przyczyn może doprowadzić do kryzysu żywnościowego.


W dniu 16 stycznia 2013 roku Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zaprezentowała zamówiony przez Komisję Europejską raport, w którym zwrócono uwagę na ryzyko dla populacji pszczół wynikające ze stosowania aktywnych pestycydów.


W związku z powyższym zwracam się do Komisji z następującymi zapytaniami:


1. Jakie środki ostrożności zamierza zastosować Komisja w związku z raportem EFSA?


2. Czy Komisja zamierza przedstawić końcowy raport na temat wpływu w/w pestycydów na żywotność pszczół?


3. Czy Komisja monitoruje badania na temat stanu populacji rodzin pszczelich w Europie i na świecie?


4. Jak często i w jaki sposób Komisja przeprowadza kontrole, monitoring producentów pestycydów w Unii Europejskiej?"