Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Delegacje PDF Drukuj Email

W VIII Kadencji Parlamentu Europejskiego jest członkiem następujących delegacji:

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią:

 Posiedzenia delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią rozpoczęły się w obu tych państwach w 1981 r. Od tego roku miały miejsce regularne spotkania międzyparlamentarne zarówno w Europie, jak i w Australii i Nowej Zelandii.

 
Spotkania delegacji z jej odpowiednikami stanowią główny cel międzyparlamentarnych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Australią i Nową Zelandią. Spotkania międzyparlamentarne z Australią pozwalają na dokonywanie regularnego przeglądu wspólnych deklaracji dotyczących stosunków pomiędzy Unią Europejską a Australią i Nową Zelandią. Obie deklaracje stanowią ramy dla stosunków dwustronnych i współpracy UE z tymi dwoma państwami. Stałymi punktami porządku obrad posiedzeń parlamentarnych są obszary takie jak handel, rolnictwo, przeciwdziałanie zmianom klimatu, rozwój i współpraca gospodarcza, nauka i technologia, wspieranie globalnego i regionalnego bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu oraz prawa człowieka.
delegacjaNZ
Spotkanie z Amabasadorem Nowej Zelandii poprzedzające oficjalną delegację do tego kraju, 3 maja 2015 r. Bruksela

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi:

stosunkiStosunki międzyparlamentarne pomiędzy Parlamentem Europejskim i Kongresem Stanów Zjednoczonych należą do najdłuższych i najbardziej intensywnych w historii Parlamentu Europejskiego i zostały zapoczątkowane w 1972 roku, kiedy to delegacja Kongresu USA złożyła pierwszą wizytę w Parlamencie Europejskim.
Obie delegacje spotykają się regularnie dwa razy w roku – w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Kiedy posiedzenia zwoływane są w Unii Europejskiej (UE), odbywają się one zazwyczaj w stolicy państwa, które sprawuje prezydencję UE.
Na 50. posiedzeniu międzyparlamentarnym, które miało miejsce w dniach 15-16 stycznia 1999 r. w Strasburgu, obie delegacje zdecydowały o zainicjowaniu Transatlantyckiego Dialogu Legislatorów (TDL), który stanowi oficjalną odpowiedź PE i amerykańskiego Kongresu na zawarte w Nowej Agendzie Transatlantyckiej wezwanie do zacieśnienia więzi parlamentarnych. Następnie działania TDL poszerzono o wideokonferencje, specjalne grupy robocze zajmujące się szczególnie ważnymi tematami, a także o działania ułatwiające bezpośrednie kontakty między komisjami legislacyjnymi Parlamentu Europejskiego i Kongresu USA.
Przedstawiciele TDL stanowią również część „grupy doradczej” powołanej w ramach Transatlantyckiej Rady Gospodarczej zainicjowanej przez UE i USA przy okazji szczytu dwustronnego zorganizowanego w Waszyngtonie w kwietniu 2007 r.

W VII kadencji Parlamentu Europejskiego była członkiem następujących Delegacji:

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST:

EURONEST_delegacjeDecyzja o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST podjęta została, po prawie trzech latach prac, przez Konferencję Przewodniczących Parlamentu Europejskiego w maju 2009 r.. W tym samym czasie na I Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Pradze uznano oficjalnie EURONEST za jego parlamentarny wymiar.

EURONEST skupia 110* członków, 60 posłów do Parlamentu Europejskiego oraz po 10 z każdego państwa Partnerstwa Wschodniego, tj. Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

*Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europejskiego z 10 lutego 2011 r., na razie w pracach EURONEST nie będą uczestniczyć przedstawiciele Białorusi. Ma to związek z represjami politycznymi władz białoruskich przeciwko opozycji, które mają miejsce od ostatnich wyborów prezydenckich w tym państwie, z grudnia 2010 r.. Ponadto Parlament Europejski nie uznaje oficjalnie wybranych władz białoruskiego parlamentu.

W dniu 2 maja 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST.

W jego ramach przyjęto Akt ustanawiający oraz Regulamin. Jednocześnie powołano 4 Komisje oraz 2 Grupy robocze. Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska zasiada w Komisji do Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego.

W dniach 3-4 kwietnia 2012 r. w Baku, w Azerbejdżanie odbyła się druga sesja zwyczajna Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST.

W dniach 28-29 maja 2013 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się trzecia sesja zwyczajna Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST, podczas której posłowie przyjęli sprawozdanie autorstwa Elżbiety Łukacijewskiej nt. "Zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego" w tej części Europy.

W skład EURONEST wchodzi szeroka reprezentacja Polaków: jednym z czterech Wiceprzewodniczących jest Jacek Saryusz-Wolski z Grupy Europejskiej Partii Ludowej, który przewodniczy także Grupie roboczej ds. Białorusi oraz Ryszard Czarnecki z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Ponadto członkami Delegacji są: Arkadiusz Bratkowski, Andrzej Grzyb, Sidonia Jędrzejewska, Jarosław Kalinowski, Krzysztof Lisek, Paweł Kowal, Elżbieta Łukacijewska, Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Paweł Zalewski, Tadeusz Zwiefka z Grupy Europejskiej Partii Ludowej; Michał Kamiński, Marek Migalski, Tomasz Poręba, Konrad Szymański z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Marek Siwiec z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

EURONEST ma za zadanie promować wielostronny dialog pomiędzy partnerami w obszarach takich jak stabilność, demokracja, zbliżenie przepisów i norm, handel, energia, kontakty między narodami i wiele innych. W ten sposób przyczyni się do wzmacniania istniejących relacji pomiędzy Unią Europejską, a jej wschodnimi partnerami oraz relacji pomiędzy tymi państwami.

EURONEST2_delegacje2

Inauguracyjne posiedzenie EURONEST w Parlamencie Europejskim, 2 maja 2011 r., Bruksela.


Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina:

Ukraina_delegacjeDelegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina była do 2004 r. częścią wspólnej Delegacji do spraw współpracy z Ukrainą, Mołdawią i Białorusią. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwa w 2004 r. uzyskała odrębność.

W skład Delegacji wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie do ukraińskiej Rady Najwyższej. Podkreślając strategiczne znaczenie stosunków dwustronnych, Delegacja zbiera się 2 razy w roku, na zmianę w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego i na Ukrainie.

Delegacja funkcjonuje w oparciu o umowę o partnerstwie i współpracy (UPiW), która weszła w życie dnia 1 marca 1998 r.. Kluczowym elementem tego współdziałania jest Komitet Współpracy Parlamentarnej, który sprawuje parlamentarną kontrolę.

Przewodniczącym Delegacji jest Polak Paweł Kowal z ugrupowania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Pozostali członkowie z Polski to: Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Elżbieta Łukacijewska, Krzysztof Lisek, Jacek Protasiewicz z Grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz Marek Siwiec z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego brali aktywny udział w wydarzeniach Pomarańczowej Rewolucji z 2004 r..

Działalność Parlamentu Europejskiego była także widoczna podczas obserwacji wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich na Ukrainie.

Ukraina2_delegacje

Misja obserwacyjna Parlamentu Europejskiego na wybory prezydenckie na Ukrainie,
17 stycznia 2010 r., Kijów.


Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową:

ChRL_delegacjeDelegacja do spraw stosunków z Chinami powstała w 1980 r.. Jest drugą największą i jedną z najbardziej istotnych delegacji w Parlamencie Europejskim. Jej znaczenie pogłębia fakt, iż Unia Europejska jest największym partnerem gospodarczym dla Chin, a Chiny drugim największym partnerem gospodarczym dla Unii Europejskiej.

W 2009 r. import z Chin do UE wynosił 215 miliardów euro. Dla porównania w 2000 r. było to tylko 75 miliardów euro. Eksport w tym samym czasie wzrósł z 26 do 82 miliardów euro. Jest to więc potrojenie się obrotów handlowych pomiędzy UE, a Chinami w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Przewodniczącym Delegacji w czasie obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego jest Włoch Crescenzio Rivellini z Grupy Europejskiej Partii Ludowej.

W skład Delegacji wchodzi pięciu Polaków: Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Łukacijewska oraz Czesław Siekierski z Grupy Europejskiej Partii Ludowej; Marek Gróbarczyk z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Wojciech Olejniczak z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

Do 2007 r. odbyło się przeszło 20 oficjalnych spotkań przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Chińskiej Republiki Ludowej. Od 2007 r. zdecydowano się na 2 oficjalne spotkania w roku: na zmianę w Europie i Chinach.

Tematy omawiane podczas dwustronnych spotkań to:
- polityka globalna,
- zmiany klimatyczne,
- możliwości ekspansji na rynek światowy,
- prawo do własności intelektualnej,
- prawa człowieka,
- aktualny kryzys finansowy.

W dniu 6 marca 2013 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja pt. "Regionalne aspekty polskiej strategii "Go China"", której jednym ze współorganizatorów była Elżbieta Łukacijewska. Celem wydarzenia było wsparcie polsko-chińskiej współpracy gospodarczej, zachęcenie polskich przedsiębiorców do ekspansji na rynku chińskim, zmniejszenie znacznych dysproporcji (1:13) istniejących w handlu dwustronnym oraz ożywienie współpracy inwestycyjnej, wymiany turystycznej i kulturalnej. W konferencji uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele placówek dyplomatycznych, instytucji europejskich, władz regionalnych oraz przedsiębiorcy. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli Ambasador RP w Królestwie Belgii - Pan Artur Harazim, Chargé d'Affaires Misji ChRL przy UE - Pan Zhang Lirong oraz były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek.

regionalne_aspekty_polskiej_strategii_go_china_zdjecie

Konferencja "Regionalne aspekty polskiej strategii "Go China"", 6 marca 2013 r., Bruksela.

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu