Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Komisje PDF Drukuj Email

W VIII kadencji Parlamentu Europejskiego (2014 - 2019) jestem członkiem następującyh komisji parlamentarnych:

Komisja Transportu i Turystyki (TRAN):

Komisja odpowiedzialna jest za:

TRAN komisja1. sprawy dotyczące rozwoju wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i lotniczego, w szczególności:

a)wspólne reguły dotyczące transportu w ramach Unii Europejskiej,

b) tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportowej,

c) kwestie świadczenia usług transportowych i stosunków w dziedzinie transportu z krajami trzecimi,

d) bezpieczeństwa transportu,

e) stosunków z międzynarodowymi organizacjami do spraw transportu;

f) Europejską Agencję Bezpieczeństwa na Morzu, Europejską Agencję Kolejową, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz wspólne przedsiębiorstwo SESAR;

2. usługi pocztowe.

3. turystykę.

DO POBRANIA: Kalendarz prac TRAN na 2014 r.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywieniowego (ENVI):

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

ENVI komisje1. polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:

a) zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,

b) trwałego rozwoju,

c) działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,

d) naprawiania szkód powstałych w środowisku,

e) obrony cywilnej,

f) Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,

g) Europejskiej Agencji Chemikaliów;

2. zdrowia publicznego, a w szczególności:

a) programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,

b) produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,

c) związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,

d) Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;

3. kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:

a) znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,

b) przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,

c) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.

DO POBRANIA: Kalendarz prac ENVI na 2014 r.

W VII kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014) byłam członkiem następujących komisji parlamentarnych:

Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI):

Komisja ma uprawnienia w zakresie polityki regionalnej i polityki spójności, a zwłaszcza:

REGI_komisje1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności i innych unijnych instrumentów polityki regionalnej,


2. Oceny wpływu innych polityk unijnych na spójność gospodarczą i społeczną,


3. Koordynacji unijnych instrumentów strukturalnych,


4. Regionów peryferyjnych i wysp jak również współpracy transgranicznej i międzyregionalnej,


5. Stosunków z Komitetem Regionów, organizacjami współpracy międzyregionalnej oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

 

REGI2_komisje

 Wizyta Danuty Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego w Województwie Podkarpackim, 5 września 2011 r., Rzeszów.

DO POBRANIA: Kalendarz prac REGI na rok 2013

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI): (od stycznia 2012 r.)

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

AGRI_komisje1. Funkcjonowania i rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej (WPR),


2. Rozwoju wsi, w tym działań w ramach odpowiednich instrumentów finansowych,

3. Ustawodawstwa w zakresie:

a) zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz pasz zwierzęcych, o ile środki takie nie mają na celu ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami,

b) hodowli i dobrostanu zwierząt,

4. Poprawy jakości produktów rolnych,

5. Zaopatrzenia w surowce rolnicze,

6. Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin,

7. Leśnictwa.

wspolna_polityka_rolna_2013_plusKonferencja pt. "Wspólna Polityka Rolna 2013 plus - reforma na rozdrożu",
17 marca 2012 r., Jasionka.

DO POBRANIA: Kalendarz prac AGRI na rok 2013

---

Do stycznia 2012 r. byłam członkiem następującej komisji parlamentarnej:

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI):


Komisja ma uprawnienia w zakresie:

ENVI_komisje1. Polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:

a) zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,

b) trwałego rozwoju,

c) działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,

d) naprawiania szkód powstałych w środowisku,

e) obrony cywilnej,

f) Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,

g) Europejskiej Agencji Chemikaliów.

2. Zdrowia publicznego, a w szczególności:

a) programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,

b) produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,

c) związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,

d) Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

3. Kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:

a) znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,

b) przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,

c) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.

ENVI2_komisje

Konferencja pt. „Ochrona płodu przed szkodliwym wpływem alkoholu" w Parlamencie Europejskim, 7 września 2011 r., Bruksela.

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu