Wydrukuj tę stronę
styczeń 04, 2012

Jarosław, Spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza

pwste_jaroslawDnia 4 stycznia 2012 r. odbyło się spotkanie Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Spotkanie rozpoczął i poprowadził JM Rektor - prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec, przedstawiając sylwetkę Pani Poseł oraz witając zgromadzonych: Kanclerza, Prorektorów, Dyrektorów Instytutów oraz wykładowców i studentów uczelni.


Po tym wprowadzeniu, głos oddano Elżbiecie Łukacijewskiej, która zagłębiając się w tematykę, przedstawiła swoją działalność i pracę w komisjach parlamentarnych, czyli zagadnienia, którymi zajmuje się na co dzień w Parlamencie Europejskim. Podczas interaktywnego spotkania przybliżono program Partnerstwa Wschodniego; strategię 2020, określającą kierunki rozwoju Unii Europejskiej oraz dokonano oceny polityki spójności, w tym zwłaszcza wpływu innych polityk unijnych na integralność gospodarczą i społeczną.

Uczestnicy prelekcji, wśród których znaleźli się studenci m.in. Europeistyki, Pedagogiki, Zarządzania oraz Turystyki i Rekreacji, mieli możliwość zapoznania się z poglądami zaproszonego gościa, który poruszył najważniejsze wydarzenia polskiej Prezydencji w Radzie UE i jej oddźwięku zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza jego granicami. Pani Poseł mówiła także o promocji Prezydencji w regionie, realizowanej poprzez cykl spotkań edukacyjnych, zainicjowanych wspólnie z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie pt. „Lekcje Europejskie - Parlament Europejski bez tajemnic".

Elżbieta Łukacijewska przekonywała słuchaczy, że przyszłością krajów UE i Partnerstwa Wschodniego są młodzi ludzi, którzy mają wielką misję do spełnienia. Podkreślała znaczenie wzrostu wiarygodności naszego kraju, odnosząc się także do przyjęcia przez PE tzw. „sześciopaku", czyli pakietu, w zasadniczy sposób wzmacniającego zarządzanie gospodarcze UE, który ma intensyfikować dyscyplinę finansową, poprzez dyrektywy, rozporządzenia i nowelizacje.

Dalszą część dyskusji zdominowały przede wszystkim tematy gospodarcze. Podsumowując Pani Poseł przyznała: "(...), że polska Prezydencja w Radzie UE pracowała z wielkim profesjonalizmem i entuzjazmem, a spełniając oczekiwania, podtrzymała ducha partnerstwa w instytucjach europejskich i w państwach członkowskich UE, gdyż zdołaliśmy pokazać Polskę jako kraj dynamiczny, kraj kojarzący się z rozwojem ekonomicznym i nowoczesną gospodarką."

Podczas spotkania rozmawiano również o stażach i pracy w PE. To dzięki zaproszeniu Elżbiety Łukacijewskiej dwie studentki PWSTE w Jarosławiu odbyły w maju 2010 r. miesięczny staż w Brukseli, poznając tajemnice funkcjonowania PE.

Spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (4.01.2012)


{myFlickr}feed=photoset, photoset_id=72157628807397125{/myFlickr}