Wydrukuj tę stronę
luty 01, 2012

Rzeszów, Elżbieta Łukacijewska odznaczona Złotym „Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju"

wszw_rzeszowW tym roku po raz pierwszy w swojej historii Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, za sprawą decyzji Ministra Obrony Narodowej RP, obchodził swoje święto w dniu 1 lutego 2012 r.. Data ta została wybrana nieprzypadkowo. To właśnie 1 lutego 1963 r. rozpoczął swoją działalność Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie.


Historię tych 49 lat przybliżył szef WSzW w Rzeszowie - płk. dypl. Zbigniew Winiarski. W swoim wystąpieniu nie skupił się jedynie na historii, ale wymienił również najważniejsze zadania przed nim stojące. Przede wszystkim są to działania zmierzające do zwalczania klęsk żywiołowych oraz jak najszybszej likwidacji ich skutków.

Tegoroczne obchody święta WSzW w Rzeszowie stanowiły doskonalą okazję do odznaczenia żołnierzy i cywilów, którzy zasłużyli się dla obronności kraju. Wyróżniono m.in. rodziców, których co najmniej 5 dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej 3 pełniło zawodową służbę wojskową. Takich rodzin na Podkarpaciu odznaczono cztery.

Wśród uhonorowanych Złotym „Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju" znalazła się również Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Medal ten według ustawy Sejmu RP z 21 kwietnia 1966 r. stanowi wyraz uznania dla osób, które swoją pracą i działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Święto Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie (1.02.2012)

{myFlickr}feed=photoset, photoset_id=72157629161698839{/myFlickr}