Wydrukuj tę stronę
kwiecień 06, 2019

Łukacijewska dla kobiet

Trzy Pierwsze Damy RP w Rzeszowie

 

Od samego początku swojej działalności Poseł Łukacijewska postanowiła walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami co do roli kobiet w życiu społecznym, politycznym i biznesowym oraz pobudzaniu postaw przedsiębiorczych wśród mieszkanek Podkarpacia. W trakcie sześciu edycji ,,Kobiety Aktywnej” na zaproszenie Elżbiety Łukacijewskiej w Rzeszowie gościły trzy Pierwsze Damy RP Panie Anna Komorowska, Jolanta Kwaśniewska oraz Danuta Wałęsa. Ponadto mieszkanki Podkarpacia miały okazję spotkać się i wysłuchać między innymi Ewy Chodakowskiej, Iwony Guzowskiej, Alicji Resich – Modlińskiej czy Olgi Frycz. W każdej z edycji Konferencji prym wiodły jednak mieszkanki Podkarpacia, które osiągając sukcesy czy to na polu społecznym, ekonomicznym, kulturalnym czy też politycznym. Panie dzieliły się swoim doświadczeniem inspirując innych. Rokrocznie Konferencja gromadziła w Filharmonii Podkarpackiej prawie 700 kobiet z całego województwa. Na jednej sali spotykały się kobiety o bardzo rożnym statusie społecznym i zawodowym, w różnym wieku, z rożnym doświadczeniem, z różnymi problemami, pomysłami i aspiracjami, które łączyło nie tylko miejsce zamieszkania ale przede wszystkim – potrzeba zdobywania wiedzy oraz chęć czynienia zmian.

 

Aktywne kobiety na podkarpackiej wsi

 

Kontynuacją działań zapoczątkowanych w ramach Konferencji „Kobieta Aktywna” był cykl spotkań pod hasłem „Podkarpacki Babiniec”, w ramach którego przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, sołtyski oraz członkinie Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych miały okazję spotkać się ze specjalistami, którzy podpowiadali jak najlepiej wykorzystać bieżące środki unijne, pisać wnioski o dotacje oraz promować swoje produkty regionalne.

 

Praca dla młodych kobiet

 

W ramach Konkursu KOBIETY.LIDERKI.OBYWATELKI, studentki z województwa podkarpackiego walczyły o udział w płatnych stażach w Banku PKO BP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Hucie Stalowa Wola oraz Urzędzie Miasta Rzeszowa. „Zdaję sobie sprawę, że jest to kropla w morzu potrzeb jeżeli chodzi o bezrobocie wśród młodych, ale jest to realne działanie, które czterem młodym kobietom umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Wolę takie działania niż puste obietnice” - podkreśla Poseł Łukacijewska.

 

Szacunek dla osób starszych jest prawdziwym wymiarem człowieczeństwa

 

Rozpoczynając swoją kadencję w Parlamencie Europejskim Elżbieta Łukacijewska postanowiła zwrócić uwagę podkarpackiej społeczności na aktywność osób starszych, w szczególności poprzez podjęcie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku działającymi na terenie naszego regionu. Dzięki temu wiele słuchaczy UTW mogła wyjechać do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Była również organizatorką Konferencji „Podsumowanie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych” w ramach, której nagrodzono osoby szczególnie zaangażowane w aktywność osób starszych na Podkarpaciu. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” doprowadziła do aktywizacji środowiska Latarników.