Wydrukuj tę stronę
kwiecień 01, 2019

Łukacijewska dla rolnictwa

Wsparcie dla młodych rolników

 

Aby przywrócić życie na terenach wiejskich i zachęcić młodych rolników do otwierania działalności Europejska Partia Ludowa, do której należy Elżbieta Łukacijewska z powodzeniem wprowadziła nowe przepisy zapewniające większe wsparcie dla młodych rolników, które ma przeciwdziałać spadkowi liczby młodych osób przejmujących gospodarstwa.

 

 

Godna przyszłość dla wszystkich rolników

 

Dzięki zaangażowaniu między innymi Elżbiety Łukacijewkiej, należącej do najsilniejszej partii w PE, udało się wywalczyć większe pieniądze dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania a unijne wsparcie ma być przeznaczane tylko dla aktywnych rolników.

 

 

Nadzieja dla polskich tradycyjnych wędlin

 

Elżbieta Łukacijewska podjęła szereg zdecydowanych działań mających na celu rozwiązanie problemu, jakim stało się możliwe obniżenie przez Komisję Europejską dopuszczalnych norm substancji smolistych w wędzonych wędlinach. W tej sprawie Elżbieta Łukacijewska ostro zainterweniowała w Komisji Europejskiej, w Ministerstwie Zdrowia oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej działania poskutkowały między innymi zorganizowaniem w Warszawie spotkania z udziałem Ministra Rolnictwa, którego celem było omówienie kwestii związanych z nowo ustalonymi limitami substancji smolistych w wędlinach oraz zorganizowanie szkoleń w zakresie technik wędzenia, które będą przeprowadzone przez Ministerstwo.

 

 

TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE TO NASZ OBOWIĄZEK

 

W centrum zainteresowań drugiej Komisji Pani Poseł w Parlamencie Europejskim jest przede wszystkim ochrona środowiska, walka ze zmianą klimatu, gospodarowanie odpadami i ochrona bioróżnorodności. W swoich pracach Poseł Elżbieta Łukacijewska zajmuje się ograniczeniem emisji CO2, walczy aby zrównoważyć dbałość o zdrowie i atmosferę z możliwymi do poniesienia przez nasz przemysł zmianami i ograniczeniami. Podejmuje aktywne działania na rzecz bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza w kontekście upraw modyfikowanych genetycznie i stosowania niebezpiecznych dla zdrowia substancji. „Skierowałam do Komisji Europejskiej wiele zapytań i interpelacji w temacie zdrowia i środków ochrony roślin. Spotykając się z przedstawicielami wielu organizacji pozarządowych, zwłaszcza rolniczych dbam by ich głos był słyszalny na forum Unii Europejskiej.” - wylicza Elżbieta Łukacijewska. Ale to nie wszystko. Podkarpacka posłanka wspiera akcje promujące profilaktykę nowotworową, zwłaszcza dla kobiet. Interweniuje w obszarze transgranicznej opieki zdrowotnej, tak aby każdy pacjent miał zagwarantowaną pomoc i opiekę medyczną na terenie całej Unii Europejskiej. Organizuje różnego rodzaju akcje profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, by zachęcić ich do promowania zdrowego stylu życia.