Wydrukuj tę stronę
kwiecień 02, 2019

Łukacijewska charytatywnie

Elżbieta Łukacijewska stawia na pomoc drugiemu człowiekowi!!

 

„To co robimy dla siebie umiera razem z nami, to co robimy dla innych żyje wiecznie” Słowa wybitnego naukowca Alberta Einstaina postawiła sobie za motto w swojej pracy zawodowej Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego. - Pomoc drugiemu człowiekowi, wsparcie go w trudnych chwilach, zwrócenie uwagi na jego troski czy też pochylenie się nad jego problemami to czasami dla nas tak mało, a dla tej drugiej strony tak dużo. Seniorzy, organizacje pozarządowe, osoby niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zawsze znajdą pomoc w moich biurach poselskich, czy też bezpośrednio u mnie.

 

 

WOŚP zawsze może liczyć na europosłankę!

Od wielu lat na pomoc Elżbiety Łukacijewskiej może liczyć Bieszczadzki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, któremu udostępnia swoje sanockie biuro, jak również przekazuje na licytacje wycieczki do Brukseli. WOŚP to nie tylko Sanok ale również Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Ustrzyki Dolne oraz Przemyśl, gdzie licytowane są przekazane przez nią przedmioty.

 

 

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego wspiera projekt Stowarzyszenia "WIOSNA", pt. „Szlachetna Paczka", fundując co roku świąteczny upominek dla jednej z podkarpackich rodzin. „Okres Świąt to szczególny czas, dlatego powinniśmy dzielić się naszym szczęściem z ludźmi tego potrzebującymi. Projekt „Szlachetna Paczka" to świetna inicjatywa, ponieważ to przede wszystkim mądra pomoc. Rodzina otrzymuje takie wsparcie jakiego rzeczywiście potrzebuje."– komentuje Elżbieta Łukacijewska. Pani Poseł chętnie wspiera inicjatywy organizowane przez różnorodne organizacje pozarządowe. Jest także m.in. fundatorką indeksu dla uczennicy z Sanoka, zakupionego w ramach projektu „Akademia Przyszłości".

 

 

Elżbieta Łukacijewska wspiera organizacje pozarządowe.

 

Co roku Polacy przekazują 1% podatku na organizacje pozarządowe i rokrocznie wzrasta kwota jaką przekazują na NGO’sy z 10 mln w 2004 roku do 617 mln w 2015. „Trudno wymieniać wszystkie organizacje, które działają na różnych płaszczyznach. Wiem natomiast, że bez ich aktywności i działalności obszar biedy, samotności i wykluczenia społecznego w Polsce byłby o wiele większy. Dlatego mogą liczyć na moją pomoc.” - mówi Elżbieta Łukacijewska. Dzięki jej współpracy z Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Przemyśla udało się poprawić niepokojące i pełne merytorycznych pomyłek, zapisy projektu Ministerstwa Zdrowia dot. rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Zdaniem Posłanki właśnie po to są organizacje pozarządowe - „aby patrzeć władzy na ręce i stać na straży interesu tych wszystkich, których głos jest najsłabiej słyszalny.” Elżbieta Łukacijewska wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem Głuchych starała się o stworzenie stanowisk pracy w podkarpackiej administracji publicznej dla tłumaczy języka migowego, którzy mogliby na co dzień pomagać osobom głuchoniemym w załatwieniu najprostszych spraw takich jak wizyta w ZUS czy u lekarza specjalisty. „Nie rozumiem dlaczego nasze podkarpackie władze nie są w stanie zrozumieć, że osoby głuchonieme mają takie same prawa jak zdrowi mieszkańcy województwa. Co jeżeli wizyta osoby głuchej u lekarza, bez obecności tłumacza migowego zakończy się tragedią ponieważ lekarz nie mogąc dogadać się z pacjentem zapisze niewłaściwe leki. Może wtedy niektórzy przejrzą na oczy.” - tłumaczy Poseł Łukacijewska. Pisma z przedstawionym problemem zostały skierowane do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz do Wojewody.

 

 

WOLONTARIAT ROZWIJA WŁASNĄ OSOBOWOŚĆ

 

Od początku swej pracy poselskiej, Elżbieta Łukacijewska aktywnie wspiera organizacje, kierujące się szlachetną ideą bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Jak sama mówi „sektor pozarządowy to miliony wolontariuszy i osób dobrej woli, wielkiego serca i ogromnej aktywności bez ideologii politycznej, którzy niosą pomoc wszystkim potrzebującym nie pytając o poglądy lub przynależność polityczną.” Szczególnie bliską współpracę Poseł Łukacijewska nawiązała z Powiatowym Centrum Wolontariatu w Sanoku, od którego otrzymała tytuł Honorowego Wolontariusza oraz młodymi społecznikami, skupiającymi się wokół tarnobrzeskiego Stowarzyszenia ESTEKA. Obydwa stowarzyszenia wybierają co roku „Wolontariusza Roku”. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest osobie, wyjątkowo wyróżniającej się w działalności na rzecz osób potrzebujących. Nagrodzeni wolontariusze, na zaproszenie Poseł Elżbiety Łukacijewskiej, przyjeżdżają do Brukseli, gdzie między innymi mają okazję zobaczyć jak wygląda i funkcjonuje Parlament Europejski. „Wolontariat to miejsce, w którym rozwija się własną osobowość i wrażliwość na drugiego człowieka. A przecież jesteśmy tym, co dajemy innym.” - podkreśla często Posłanka w swoich wypowiedziach.