Wydrukuj tę stronę
maj 07, 2019

Najważniejsze inicjatywy

Łukacijewska w liczbach!

  • 246 razy wystąpiła na forum Parlamentu Europejskiego
  • Skierowała 90 pytań do Komisji Europejskiej
  • Jest autorem 607 poprawek do kilkudziesięciu sprawozdań parlamentarnych
  • 1200 osób wyjechało na zaproszenie Posłanki do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli
  • Blisko 100 młodych osób odbyło pełnopłatny miesięczny staż w biurze Posłanki w Brukseli