Wydrukuj tę stronę
kwiecień 07, 2019

Łukacijewska dla transportu

  • Pracowała jako kontrsprawozdawca do dwóch raportów:

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze;

 

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy;

 

  • Była autorką opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe;

 

  • oraz kontrsprawozdawcą do opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy.

 

  • Złożyła poprawki oraz aktywnie walczyła o korzystne zapisy (większe odszkodowania za spóźnienia, ułatwienia dla niepełnosprawnych oraz miejsce dla rowerów w każdym pociągu) w rozporządzeniu dotyczącym praw pasażerów w transporcie kolejowym.

 

  • Złożyła poprawki i pracowała aktywnie nad sprawozdaniem dotyczącym manipulacji przy licznikach w pojazdach silnikowych.

 

  • Wspierała inicjatywę europejską mającą na celu przekazanie darmowego biletu dla młodzieży z okazji 18 urodzin.

 

  • Zorganizowała kilkanaście spotkań i konferencji zapraszając znanych i liczących się w tematyce transportu prelegentów m.in:

 

- Konferencja pt. „MEGA TRENDY W MOTORYZACJI I WPŁYW REGULACJI NA KSZTAŁT PRZEMYSŁU ORAZ MOBILNOŚCI PRZYSZŁOŚCI” wspólnie ze Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych działającym przy Konfederacji Lewiatan. 

 

- We współpracy z Europejską Platformą Logistyczną zorganizowała konferencję na temat bezpiecznych parkingów w Europie.

 

- Zorganizowała wspólnie ze Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (członka Konfederacji Lewiatan) spotkanie z polskimi przedsiębiorcami branży motoryzacyjnej.

 

- Konferencja „Kwestie socjalne i zatrudnienie w transporcie”, która zgromadziła kilkaset osób, w tym ekspertów, przewoźników i europosłów z wielu krajów Unii Europejskiej. Była to pierwsza, merytoryczna dyskusja na temat pakietu dotyczącego mobilności, mającego kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiego transportu.

 

- Wzięła udział w spotkaniu z Panem Pawłem Tetelą, Dyrektorem BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., Markiem Zabielskim Dyektorem Borgwarner Poland Sp. z o.o. oraz Wojciechem Chciukiem Dyrektorem Dywizji Morse Systems.

 

- Aktywny udział w cyklu konferencji Transport Manager meeting - briefing dla managerów transportu i firm logistycznych z Polski.

 

- Udział i prelekcja w konfenrencji pt. „Brexit - konsekwencje dla transportu drogowego”, której organizatorem było Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.