Wydrukuj tę stronę
luty 12, 2013

Rzeszów, Patronat honorowy Elżbiety Łukacijewskiej nad Ogólnopolską Konferencją Naukową "Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe"

swiadomy_swoich_praw_plakatElżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego objęła patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe”, której organizatorami są  studenci prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego – wolontariusze działający przy Fundacji Generator Inspiracji oraz Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Celem konferencji będzie przedstawienie wpływu regulacji unijnych na tworzenie i kształt polskiego prawa, jak również ukazanie praktycznych konsekwencji tego procesu w następujących obszarach: gospodarce, szkolnictwie wyższym, samorządzie lokalnym, ochronie środowiska, wybranych dziedzinach prawa polskiego oraz wymiarze sprawiedliwości. Konferencja jest częścią Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw”, której zasadniczym celem jest zwiększenie świadomości prawnej uczniów wybranych liceów ogólnokształcących mniejszych miejscowości województwa podkarpackiego oraz Rzeszowa i zainteresowanych mieszkańców Podkarpacia.

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2013 r. w auli głównej Centrum Nanotechnologii i Mikroelektroniki Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ulicy Prof. Stanisława Pigonia 1 w Rzeszowie.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw” (www.kessp.info) w zakładce „Konferencja naukowa”. Udział w konferencji jest bezpłatny.