Wydrukuj tę stronę
luty 15, 2013

Rzeszów, Podkarpacki Kongres Sportu Powszechnego

podkarpacki_kongres_sportu_rzeszowW dniu 15 lutego 2013 r. na zaproszenie Joanny Muchy, Minister Sportu i Turystyki RP, Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego wzięła udział w Podkarpackim Kongresie Sportu Powszechnego.


Tematem spotkania były trwające w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP prace nad kompleksowym programem zmian w polskim sporcie oraz proponowane rozwiązania dotyczące zarówno sportu wyczynowego, jak i powszechnego. Pani Minister Joanna Mucha zwróciła się z prośbą do podkarpackich samorządowców oraz osób działających w obszarze sportu o przedstawienie aktualnych problemów z jakimi w tej kwestii zmaga się województwo podkarpackie. Założeniem Kongresu było również wywołanie dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji w polskim sporcie.

W trakcie konferencji prasowej poprzedzającej Kongres, Pani Minister przekazała informację o środkach jakie w latach 2007-2012, czyli w czasie rządów PO-PSL spłynęły do naszego województwa, a mianowicie było to 160 mln zł. Środki te zostały wykorzystane w ramach prac w 370 obiektach sportowych. Nasze województwo może poszczycić się między innymi liczbą 173 boisk "Orlik", liczba ta jest jedną z największych jeżeli chodzi o wszystkie województwa w Polsce. Pani Poseł zabierając głos w trakcie Konferencji, podkreśliła, iż planom dotyczącym wprowadzenia zmian w polskim sporcie sprzyja nowa perspektyw budżetowa, która gwarantując środki na dalszy rozwój Polski a tym samym naszego regionu.

W trakcie swojego wystąpienia na Kongresie Pani Minister Joanna Mucha poruszyła takie zagadnienia, jak: wykluczenie ze sportu powszechnego określonych grup społecznych, maskulinizację sportu, nieumiejętność zarządzania sportem w sposób nowoczesny, niedostateczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, pilną potrzebę operacjonalizacji działań (określenia celów), zbyt słabe związki pomiędzy podmiotami zajmującymi się sportem a interesariuszami.

Na zakończenie, Pani Minister dziękując gospodarzom i zebranym za udział w Podkarpackim Kongresie Sportu Powszechnego zapewniła, że jest to początek działań i zaprosiła wszystkich do zamieszczania swoich spostrzeżeń, pomysłów na forum internetowym na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki RP.

Podkarpacki Kongres Sportu Powszechnego w Rzeszowie (15.02.2013)

{myFlickr}feed=photoset, photoset_id=72157632769807965{/myFlickr}