Wydrukuj tę stronę
lipiec 03, 2019

Strasburg, Sesja inauguracyjna IX kadencji Parlamentu Europejskiego

Dnia 2 lipca 2019 r. uroczystą sesją inauguracyjną rozpoczęły się obrady IX kadencji Parlamentu Europejskiego. Polska wysyła do Brukseli 51 posłów, a 52 jeśli Wielka Brytania zdecyduje się ostatecznie na Brexit.

 

Delegacja PO-PSL w Parlamencie Europejskim przynależy do Europejskiej Partii Ludowej (największej partii w PE). W skład polskiej delegacji wchodzą: Elżbieta Łukacijewska (PO), Jerzy Buzek (PO), Janina Ochojska, Róża Thun (PO), Bartosz Arłukowicz (PO), Magdalena Adamowicz, Danuta Hubner, Radosław Sikorski (PO), Ewa Kopacz (PO), Adam Jarubas (PSL), Tomasz Frankowski, Krzysztof Hetman (PSL), Jarosław Kalinowski (PSL), Jarosław Duda (PO), Jan Olbrycht (PO), Janusz Lewandowski (PO) Andrzej Halicki (PO).

 


Wiceprzewodniącą Europejskiej Partii Ludowej została Ewa Kopacz, a szefem delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim Andrzej Halicki.