Wydrukuj tę stronę
wrzesień 12, 2019

Bruksela, Śniadanie parlamentarne zorganizowane przez Elżbietę Łukacijewską i TLP

 

Dnia 12 września 2019 r. (czwartek) Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego wraz z TLP zorganizowała w Brukseli śniadanie parlamentarne, podczas którego przedstawiono wyniki z raportu autorstwa prof. Petera Klausa pn. „Pakiet Mobilności 1 – wpływ na europejski system transportu drogowego”.

 

W spotkaniu licznie udział wzięli europosłowie z różnych państw członkowskich UE, grup politycznych, przedstawiciele europejskiego biznesu, Komisji Europejskiej, a także BusinessEurope.

 

Uczestnicy śniadania wysłuchali wniosków płynących z przedstawionej ekspertyzy, z których wynika, że przepisy składające się na „Pakiet Mobilności 1” nie wpływają w żaden sposób ani do wzmacniania konkurencyjności transportu, ani też ochrony pracowników w transporcie. Mało tego pozostawienie propozycji w aktualnym kształcie ograniczy podaż usług transportowych w Europie, co odbijać się będzie z negatywnym skutkiem na kondycję gospodarki unijnej.

 

24 września Komisja (TRAN) zdecyduje czy cofnie „Pakiet Mobilności” do Komisji i rozpocznie prace od początku, czy też będzie kontynuować prace przechodząc do dialogu międzyinstytucjonalnego.

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z: http://tlp.org.pl/raport-tlp-w-brukseli/