Wydrukuj tę stronę
styczeń 15, 2019

Gwoźnica Dolna, Wizyta E. Łukacijewskiej w Szkole Podstawowej

W poniedziałek, dnia 15 stycznia 2019 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego odwiedziła Szkołę Podstawową w Gwoźnicy Dolnej, gdzie przekazała dla najmłodszych gry edukacyjne, maskotki odblaskowe dla każdego ucznia, trochę słodkości, jak również piłki na zajęcia wychowania fizycznego dla starszych klas.

 

Pani Poseł odwiedziła tą szkołę, ponieważ sami uczniowie zgłosili się do niej z pismem o wsparcie.

 

Spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, a Poseł Łukacijewską ciepło przyjęli nie tylko uczniowie, ale całe Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców.