Wydrukuj tę stronę
maj 09, 2019

Rzeszów, XI nadzwyczajna sesja Rady Miasta

9 maja 2019 r. Elżbieta Łukacijewska uczestniczyła w XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa, zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa w celu podjęci Uchwały w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 rok,  ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim.

 

W trakcie sesji  przegłosowano uchwałę zwiększającą Rzeszowski Budżet Obywatelski 2020 z 7,65 mln do 10 mln zł. Europosłanka złożyła gratulacje dla Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca i Radnych Miasta Rzeszowa oraz przyznała, że w szczególności cieszy ją fakt zwiększenia o 40% pieniędzy na projekty o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym.